PROJECT PERSPECTIEF

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Perspectief’: voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen; verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren; verhogen van doorstroming naar de gediversifieerde arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

In samenwerking met de partners, worden de NKG-trajecten leerplekleren op een creatieve manier ‘zichtbaar’ gemaakt om de jongeren in een positief daglicht te plaatsen én om hen te leren zichzelf op een positieve manier te profileren, wat hen kan helpen in hun latere zoektocht naar werk. Met deze positieve vorm van aandacht en zichtbaarheid streeft ook het project Perspectief naar duurzaamheid.

Project Perspectief

In het kader van project Perspectief wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om het leerrecht te versterken en de stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

 

Deze trainingen zijn er voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg. De trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….

 

Het doel van deze trainingen is om de vaardigheden van de deelnemers in het constructief omgaan met (als moeilijk ervaren) leerlingen te vergroten. De trainingen hebben zeker een theoretisch kader, maar de nadruk ligt op het vergroten van de concrete vaardigheden in de praktijk. Hiervoor wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de deelnemers.

 


Op de agenda:


2 december 2021 van 9u-13u: 'Stevig in balans', een duo-training voor leerling en begeleider om op een speelse en effectieve manier sociale vaardigheden te oefenen met de Corepower-methode.


 

Deze training zal verzorgd worden door:

 

Baud Vandenbemden

 

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

 

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Baud is ook een erkend loopbaanbegeleider. Nogal wat leerkrachten zijn zoekende in de nieuwe invulling die hun job krijgt omwille van de Covid-veiligheidsmaatregelen. Een loopbaancoach kan hierin ondersteuning bieden op maat. 

 

https://corepower.be/

0486 24 52 43

baudcorepower@gmail.com
Nieuwe Kansen Geven, BuSO-scholen Limburg. Contactpersonen Tina Ramaekers en Femke Vermeyen. Nieuwekansengeven@gmail.com


Met dank voor de steun van de provincie Limburg.